ຂ່າວລາຍວັນພາຍໃນ

ຫລວງນ້ຳທາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງສຸດ ໃນປະເທດລາວໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ ນີ້

ຈາກບົດລາຍງານ ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງ ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງສຸດ ຢູ່ທີ່ 19.9%, ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 18.0% ແລະ ອັດຕະປື 16.6% ຕາມລໍາດັບ.

ສ່ວນແຂວງທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າສຸດແມ່ນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ 6.9%, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 7.4% ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ 8.9% ຕາມລໍາດັບ !

ທົ່ວປະເທດ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນ ເມສາ ປີ 2022 (9,9%) ມາເປັນ 12,8% ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022

ໂດຍແບ່ງແຕ່ລະພາກໄດ້ດັ່ງນີ້

(ເບິ່ງໃນຄອມເມ້ນ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page
Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!