ຂ່າວລາຍວັນພາຍໃນ

ແຈ້ງການມອດໄຟ! ໃຜຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ນີ້ ກຽມສາກໂທລະສັບໃຫ້ເຕັມເດີ້ ຖ້າຈະໃຊ້ໂທລະສັບ

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ຄັ້ງນີ້ ມີຢູ່ 4 ສະບັບ, ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ສະບັບທີ 1:

ແຈ້ງ ເຖິງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,ຝ່າຍລະບົບຈໍາຫນ່າຍ, ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟຕາມຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ, ໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ,ສໍານັກງານຫ້ອງການຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບຊາບ. ເລື່ອງ: ມອດໄຟ 22kV ສາຍແຈກ MSS 9.2, MSS 6.9

ອີງຕາມແຜນວຽກບໍລິການ ຍົກຍ້າຍ CT/PT ອອກນອກຮົ້ວ, ຮັບໃຊ້ ບໍລິສັດ ຈິນຊິນຂົນສົ່ງ ແລະ ຮອນນ້າ ໂລ ຈີສຕິກ ຈໍາກັດ ສະບັບເລກທີ 02/ຝລຈ.ນວ1.ວມຕ, ລົງວັນທີ 8/01/2022.

ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ:ໃນວັນທີ 28/04/2022, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:00 -16:00,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟໃຫ້ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລະບົບ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອເຮັດວຽກ: ຍົກຍ້າຍ CT/PT ອອກນອກຮົ້ວ ທີ່ຮັບໃຊ້: ບໍລິສັດ ຈິນຊິນຂົນສົ່ງ ແລະ ຮອນນ້າ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ, ຢູ່ຂອບເຂດ ບ້ານ ດູງ, ເມືອງ ໄຊ ເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບ່ອນແຈ້ງເອກະສານມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເຂດບ້ານ ດຸງ

– ຈຸດຫມໍ້ແປງ ດິນຈັດສັນ 50kVA

– ຈຸດຫມໍ້ແປງ ໂຮງງານປະສົມຊີມັງສໍາເລັດຮູບ 800kVA 2. ຈຸດມອດໄຟຂອງແຕ່ລະສາຍແຈກ • ໃຫ້ຫຼຸດ DS ຂອງສອງສາຍແຈກທີ່ເຂົາຫາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເລີຍ (ສະແດງບອກຕາມແຜນຜັງດ້ານຫຼັງ)

ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອຮັບຊາບ, ເພື່ອຫາວິທີກະກຽມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທົດແທນ ໃວ້ລ່ວງຫນ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ສະບັບທີ 2:

ເຖິງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດ ໄຟ ລາວ, ຝ່າຍລະບົບຈ່າຫນ່າຍ, ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ , ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟຕາມຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ.ໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ.

ສໍານັກງານຫ້ອງການ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບຊາບ. ເລື່ອງ: ມອດໄຟ 22 V ສະຖານີດອນກອຍ 11522kv, VS 12 1 4. VS 12 1 5,MSS12 1, 22, 23, 12 6, 12 7, 12 8, 12 ໑ – ອີງຕາມຫນັງສືເຊີນ ສະບັບເລກທີ ໑50 /ຝຝລ.ຝພ.ພສm, ລົງວັນທີ 30/04/2012 ວ່າດ້ວຍ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າ 22kv.

ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ l, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຊາບວ່າ: ວັນພຸດ ແລະ ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 27-28/04/2012, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08.00 -17:00 ໂມງ, ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟ 22KV ຂອງສະຖານີໄຟຟ້າ 1 ! 522\\’ ດອນກອຍ (ມອດຫມົດສະຖານີ). ເພື່ອໃຫ້ ບໍລິສັດ Union Resources & Engineering Co.,Ltd ເພື່ອຕັດຕໍ່ສາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22kV Lາ 3, L16 ທີ່ຈຸດ NT, L17, L18, 19 ທີ່ຈຸດ N2 ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ L. 12, L) 4. L.15 ທີ່ຈຸດ N3 ຢູ່ຂອບເຂດສະຖານີ 115kv GIS ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊີ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ,

1, ບ້ານ ດອນກອຍ.

2 ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ

3. ບ້ານ ໂພນທັນ.

4. ບ້ານ ດົງສະຫວາດ.

5 ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້.

6. ໂຮງຫມໍກະເສມຣາດ. .

7. ໂຮງຫມໍເສດຖາທິຣາດ.

8. ໂຮງແຊ່ເຢັນໂຮງຫມໍ 103.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອຮັບຊາບ, ເພື່ອຫາວິທີກະກຽມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ, ໄຂທົດແທນໃວ້ລ່ວງຫນ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ສະບັບທີ 3

ເຖິງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,ຝ່າຍລະບົບຈໍາຫນ່າຍ,ສາຂາໄຟຟ້ານະ ຄອນຫຼວງ 1,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟຕາມຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ, ໂຮງຈັກດໂຮງງານຕ່າງໆ,ສໍານັກງານຫ້ອງການ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບຊາບ. ເລື່ອງ: ມອດໄຟ 22kV ສາຍແຈກ MSS 4.3

ອີງຕາມການລົງກວດກາດ້ານເຕັກນິກ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຂອງຫນ່ວຍງານວາງແຜນລະບົບ ແລະ ຫນ່ວຍງານ HOTLINE. ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂໍຍ້າຍເສົາໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 017/PND, ລົງວັນທີ 29/3/2022

ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ໃນວັນທີ 30/04/2022, ເລີ່ມແຕ່ເວ ລາ 8:00 -12:00,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟໃຫ້ ບໍລິສັດ PND ກໍ່ສ້າງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈໍາກັດ ເພື່ອເຮັດວຽກ:ຍ້າຍເສົາ ຊີມັງ 12m ອອກຈາກບ່ອນປູກສ້າງ, ຢູ່ຂອບເຂດ ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ.

➢ ໃຫ້ປົດຂົວຕາຂ່າຍ 22kV ແຍກເຂົ້າຮ່ອມດັ່ງກ່າວ > ມີລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

1. ຫມໍ້ແປງສາທາລະນະຫນ້າວັດໂຊກໄຊ 500kVA

2. ຫມໍ້ແປງສ່ວນບຸກຄົນ 100kVA

3. ຫມໍ້ແປງສ່ວນບຸກຄົນ 250kVA

4. ຫມໍ້ແປງສ່ວນບຸກຄົນ 50kVA

ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອຮັບຊາບ, ເພື່ອຫາວິທີກະກຽມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ ໄຂທົດແທນໃວ້ລ່ວງຫນ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ສະບັບທີ 4

ເຖິງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,ຝ່າຍລະບົບຈໍາຫນ່າຍ,ສາຂາໄຟຟ້ານະ ຄອນຫຼວງ 1,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟຕາມຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ, ໂຮງຈັກດໂຮງງານຕ່າງໆ,ສໍານັກງານຫ້ອງການ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບຊາບ. ເລື່ອງ: ມອດໄຟ 22kV ສາຍແຈກ MSS 6.1.2

ອີງຕາມການລົງກວດກາດ້ານເຕັກນິກ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຂອງຫນ່ວຍງານວາງແຜນລະບົບ ແລະ ຫນ່ວຍງານ HOTLINE. ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂໍມອດໄຟ ສະບັບເລກທີ 089, ລົງວັນທີ 20/4/2022

ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ:ໃນວັນທີ 29/04/2012, ເລີ່ມແຕ່ເວ ລາ 6:00 -7:00,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟໃຫ້ ບໍລິສັດ ສິດທິສັກຫຼຽນຄໍາ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ເພື່ອເຮັດວຽກ:ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫມໍ້ແປງ 50kVA ຮັບໃຊ້ດິນສວນ ນາງພານິຕາ ຈັນທະຫມອນ, ຢູ່ຂອບເຂດ ບ້ານ ດົງ ຄໍາຊ້າງ (ທາງໄປນາໄຫ), ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

> ໃຫ້ປົດຂົວຕາຂ່າຍ 22kV ຢູ່ຈຸດທ PTB ວັດດົງຄໍາຊ້າງ > ມີລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

1. ຫມໍ້ແປງສາທາລະນະ 160kVA

ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອຮັບຊາບ, ເພື່ອຫາວິທີກະກຽມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ ໄຂທົດແທນໃວ້ລ່ວງຫນ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

,,

,,

,,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page
Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!