ມື້ນີ້​ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່​+ 1082 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່ +1082 ຄົນ (ເສັຍຊີວິດໃຫມ່ +6ຄົນ. ) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 17 ຄົນ, ຊຸມຊົນ+1065ຄົນ….

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 20/4/2022 , ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 5976 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 1082ຕົວຢ່າງ, . ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 730ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 40 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 18ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 42 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ເຊກອງ (SK) 29 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 47ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 44 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ວຽງຈັນ (VTo) 44 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 33ຄົນ

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT).23 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 92ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 55. ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 150 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 87ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມວນ (KM)98ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX)40 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 22ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button