ຂ່າວດ່ວນ ດິນພູເຈື່ອນທາງພູເກົ້າຫຼັກເຂດໂຄ້ງຊົມວິວ

#ຂ່າວດ່ວນ #ເຕືອນການເດີນທາງ ພູເກົ້າຫຼັກ ເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ ເຂດຈຸດໂຄ້ງຊົມວີວ ຕອນນີ້ ດິນພູເຂື່ອນ ເຊາະທາງ.

ດິນເຈື່ອນຕາມເສັ້ນທາງພູເກົ້າຫລັກ ລະຫວ່າງ ເມືອງກາສີ ຫາ ເມືອງນານ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຫ້ສອບຖາມເສັ້ນທາງກ່ອນເດີນທາງໄປເຂດດັ່ງກ່າວ

,,,

ເສັ້ນທາງພູ9ຫລັກໃຜຈະໄປຈະມາເສັ້ນທາງນີ້ໃຫ້ສືກສາເສັ້ນທາງໃຫ້ແນ່ນອນກ່ອນເດີ້ຈຶ່ງຜ່ານທາງນີ້ຢາມຝົນແບບນີ້ບໍ່ກະເອົາເຂົ້າເານ້ຳມານຳແດ່

ຊົມຄລີບ 1

ສະພາບທາງພູເກົ້າຫລັກເຂດຍູ້ງຍາກ ຂາລົງໄຄແນ່ ຂາຂື້ນຖ້າມີຝົນຕົກກໍ່ສ່ຽງເອົາເດີ້ສຳຫລົດບໍ່ແມ່ນໂຟວິນ

ຊົມຄລີບ2: ການໄປມາຂອງເສັນທາງແມ່ນຍັງບໍ່ສະດວກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button