ສາລະຫນ້າຮູ້

ເຕັກນິກການລ້ຽງເປັດ ແບບມີອາຊີບ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນ

ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ສັດ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໃນ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ຈະ​ມີກ​ລິ່ນ​ຈາກ​ມູນ​ຂອງ​ສັດ​ນັ້ນໆ ເຮັດໃຫ້ເຫມັນໄປທົ່ວທີບບ່ອນໃກ້ຄຽງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮັດໃຫ້ລຳຄານຕໍ່ເຮົາແລະລວມທາງຄົນອ້ອມຂ້າງໂດຍສະເພາະໂຮງເຮືອນເປັດທີ່ໃກ້ບ້ານ.

ສະນັ້ນທັງພວກເຮົາຈື່ງນຳບົດຮຽນສຳຄັນຫລືວິທີສະກັດກັ້ນກລີ່ນເໝັນມາໃຫ້ທ່ານຊາບເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃນຂ້າງໜ້າ. ​ວິທີ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ໂຣງ​ເຮືອນ​ບໍ່​ມີກ​ລິ່ນ ແລະ​ ກໍ​ໄດ້​ຜົນ​ດີີ​ຕາມ​ຕ້ອງ​ການແມ່ນມີດັ່ງລູ່ມນີ້.

ການ​ຈັດການ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີກ​ລິ່ນ​ໂດຍການໃຊ້​ວິທີ​ການເຮັດ​ຈຸລິນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກໍ​ຄືຫຸງ​ເຂົ້າ​ຈ້າວ​ເຂົ້າ​ງາມ​ແບບ​ບໍ່​ສຸກ. ມີ​ຖາດ​ພາ​ຊະນະ​ໄປ​ວາງ​ໄວ້​ກົງ​ທີ່​ລາ​ຂາວ ກົງ​ທີ່​ໂຄນ​ໄຜ່​ຫລືບໍລິເວຍທີ່ມີຕົ້ນໄຜ່ທີ່​ມີ​ລາ​ຂາວໆອາໄສຢູ່ ຫລັງຂາກນັ້ນກໍ່ເອົາ​ພລາດ​ຕິກຫລືແພຢາງມາປັກຄຸມ​ເຂົ້າວາງ​ໄວ້ ແລ້ວ​ຄຸມ​ດ້ວຍ​ຫຍ້າ​ຫລື​ໃບ​ໄມ້​ທີ່​ໂຄນ​ໄຜ່ຫລືຕົ້ຍໄຜ່ ປະ​ມານ 2 ອາທິດ ແລ້ວ​ເຊື້ອ​ລາ​ຂາວກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ກິນ​ເຂົ້າທີ່ເຮົາປັກວາງໄວ້

ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ​ນຳ​ເຊື້ອ​ລາຂາວນີ້​ມາ​ໝັກ​ກັບ​ນ້ຳ​ຕານປະ​ມານ 14 ມື້ ພໍ​ໄດ້​ກໍ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ປະສົມ​ອາຫານແລ້ວ​ກໍ​ນຳ​ມາ​ພົ່ນນ້ຳອອກປົກກະຕິ​ຈະ​ພົ່ນ​ແຕ່ຢ່າງດຽວ ເມື່ອພົ່ນໄດ້ແລ້ວກໍ່ເອົາເຫຍື່ອທີ່ເຮົາພົ່ນໄດ້ນັ້ນມາ​ໃຫ້​ເປັດກິນ​. ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ຈຸລິນຊີ​ທີ່​ດີພໍ​ເປັດ​ກິນ​ເຂົ້າໄປ ເມື່ອ​ເປັດ​ຖ່າຍ​ອອກ​ມາ​ຈະ​ບໍ່​ມີກ​ລິ່ນ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ແມງ​ວັນ. ສີດ​ພົ່ນ​ອາທິດ​ລະ​ປະ​ມານ 2 – 3 ເທື່ອ ແຕ່​ຈະໃຫ້​ເປັດ​ກິນ​ທຸກ​ມື້ ມື້​ລະ​ເທື່ອ.

ອ້າງອີງຈາກ: https://www.rakbankerd.com/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page
Don`t copy text!
error: Alert: Content is protected !!